Cart
Produktkategorier

Dataskyddspolicy

Vilken information samlas in och varför samlar vi in den?

Vi samlar huvudsakligen in information för att erbjuda varor på vår hemsida med anledning att skicka dina beställa varor hem till dig. För att kunna göra det så måste vi även spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år enligt lagkrav.

Information som du lämnas till oss på Autodelar

  • När du skapar en profil så sparar vi namn, adress, email samt telefonnummer
  • När du genomför ett köp så sparar vi information angående din betalning
  • Kontaktar du oss via mejl så sparas detta.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vilka vi delar informationen om dig med

Tjänsteleverantörer

Autodelar behöver använda sig av utomstående partner för exempelvis mailutskick och olika betalningslösningar. Men våra krav är att säkerställa att de håller en likvärdig nivå på dataskydd för att hantera dina personuppgifter.

Transport och logistikföretag

Vi behöver dela ut adressinformation för att kunna skicka den beställda varan hem till dig. Adressinformationen delar vi ut till det valda transportförlaget så att aktören han fullföra sin uppgift att dela ut paketet. Den eller de leverantörer som vi skickar paketet med säkerställer vi har minst lika god nivå för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter så är det betydelsefullt att du vet vilka rättigheter dom som kund har samt hur vi förhåller oss till rättigheterna.

  • Rätt att få ett utdrag ur registret. Du har rätt att begära en kopia av vilka personuppgifter vi har lagrade. Kontakta info@autodelar.net och begär genomföra ett registerutdrag.
  • Rätt att förändra personuppgifter ifall vi har felaktig eller inte komplett information om dig. Du har rätt att begära att vi ska rätta den. Skicka mejl till info@autodelar.net.
  • Rätt att radera. Du har rätt att begära att vi på Autodelar raderar den information som vi behandlar med ditt samtycke. Väjer du att ta tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att informationen raderas. Du kan även själv radera ditt konto med dina uppgifter. Vissa av uppgifterna behöver dock sparas av rättslig skyldighet.
  • Rätt att kontakta tillsynsmyndigheten med klagomål. Är du ej nöjd med hur vi på Autodelar behandlar dina personuppgifter så har du alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.
  • Du har rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information med ”legitimt intresse” så har du en rättighet att invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din situation och som vi inte rimligen kunnat förutse.
  • Du har rätt att begära ut at begära att vi ska skicka din data till en annan organisation eller att själv få ut den i ett vanligt förekommande format. Exempelvis i en XML eller CSV-fil.

Säkerhet kring din information

Vi på Autodelar tycker din personliga integritet är väldig och därför jobbar vi aktivt för att dina personuppgifter behandlas med hög noggrannhet och med fokus på sekretess. Vi tar till de åtgärder som krävs för att dina personuppgifter ska följa både dataskyddsförordningen samt vår policy.

Barn

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 13 år gamla. Blir du som förälder medveten om att ditt barn skickat in sina personuppgifter till oss på autodelar så kontakta info@autodelar.net så får du använda dina rättigheter att ta bort detta.