Cart
Produktkategorier

Köpvillkor

Allmänna villkor

Våra priser anges inkl. moms. För inloggade verkstäder visas priserna exkl. moms. I varukorgen anges den totala ordersumman där priset för varan eller varorna visas inklusive fraktdebitering. Vid betalning med swish så skickas varorna först efter vi registrerat betalningen på vårt konto. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. Levererade varor förblir Autodelar Sweden AB:s egendom tills att varan eller varorna betalats. Tills att kunden övertar äganderätten, så förbinder sig kunden att hantera och vårda produkterna och ej utan Autodelars skriftliga medgivande göra förändringar på produkten. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

Leverans och frakt

Vi använder oss av DHL som transportföretag när vi skickar våra produkter. Ordrar beställda före klockan 13.30 skickas samma dag med DHL paket. Detta gäller varor som finns i vårt lager.  Sker beställning på varor som ej finns i vårt lager så blir leveranstiden längre. Avvikelser från ovanstående kan Dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Vi kan ej lämna uppgift om maximal leveranstid på produkter som ej finns i lager/är lagerförda eller restnoterade då det ligger utom vår kontroll. I fall där leveranstiden blir orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har du som privatkonsument rätt att häva köp där produkten eller produkterna redan är förskottsbetalade. Återbetalning har du i detta fall rätt att få inom 20 dagar.

80 kr inkl. moms debiteras upp till 30 kilo i fraktavgift. Övergår vikten 30 kilo så debiteras kunden ytterligare fraktavgift. Den beställda produkten kan även hämtas direkt från vårt lager, då debiteras ej en fraktavgift på den beställda varan.

Returer

Samtliga returer ska i första hand godkännas av oss. Du hanterar och betalar själv returfrakten. Vid defekt, felsänd eller om uppgifter inte stämmer på autodelar.net så bekostas returfrakten av Autodelar Sweden AB. Produkter som är lagerförda av Autodelar Sweden AB som är skadade eller har saknat emballage är returavdraget 20%. Varor som ej är lagerförda av Autodelar Sweden AB är returavdraget 30%.

Vid felsända, defekta eller felaktiga uppgifter på vår hemsida angående produkten så bekostas returfrakten av Autodelar Sweden AB. I sådant fall skall Autodelar Sweden AB kontaktas på info@autodelar.net i förväg.

Enligt svensk lagstiftning har privatpersoner rätt att reklamera varor som varit felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall skickas till info@autodelar.net inom 1 månad efter att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Skulle inte en reklamation ske inom 3 år från inköpsdatum så förlorar privatpersonen rätten att reklamera varan.  

Om Autodelar Sweden AB konstaterar att det är en felaktig vara och att felet inte på någon omständighet beror på kundens hantering, ska Autodelar Sweden AB ersätta varan med en ny vara. Autodelar Sweden AB står för returfrakten vid giltiga reklamationer.

Autodelar Sweden AB ansvarar inte för fel som orsakats av kundens användning av produkten eller andra tillbehör som påverkar produktens funktion.

Garanti

Våra leverantörer har garantier på deras produkter vilket vi håller oss efter. Produkterna levereras med de garantier som leverantörerna erbjuder oss. I första hand görs ett försök att reparera produkten om din vara gått sönder. Går denna ej att reparera så byter vi den mot en likvärdig produkt. Som kund kan du ej anföra någon ytterligare produktgaranti från Autodelar Sweden AB.

Förbrukningsvaror som exempelvis olika varianter av nectar, kablar och liknande lämnas normalt 6 månaders garanti om inte annat anges på produktsidan.  Efter garantitiden har näringsidkare ej någon rätt att åberopa reklamation efter garantitidens slut.

Fel som uppstått på grund av följande ersätts inte av garantin:

–  Normalt slitage

–  Vanvård

– Om produkten används utan att följa tillverkarens rekommendationer

– Vattenskador

– Vårdslös eller felaktig användning

– Externa faktorer som haft skadlig inverkan på produkten

– Garantin ersätter inte reperations- eller liknande kostnader.

Registrering

Kunden gör sig skyldig att vid beställning lämna sina fullständiga kontaktuppgifter vilket innefattar minst namn, adress, telefonnummer och E-post.

Dataskydd

Uppgifter om webbutikens kunder sparas i ett kundregister. Detta register brukas för att behandla och leverera beställningar från webbutiken. Uppgifterna används även för marknadsföringsändamål om kunden accepterat detta, under eller efter registreringen.

Kunder kan också förbjuda att uppgifterna används och hanteras för marknadsföringsändamål och kan kontrollera sina uppgifter genom att kontakta Autodelar Sweden AB på info@autodelar.net. Läs mer om dataskydd i vår dataskyddspolicy.